ProDigital Transport

Mange transport selskaper bruker i dag mye tid på å registrere opplysninger  fra transportdokumenter i sine systemer. ProDigital Transport løser deres problem.

ProDigital Transport konverterer fraktbrev og tolldokumenter til digitale filer. Vi leverer filene med data direkte til deres system – fiks ferdig!

Vi har også mulighet til å tilpasse datafangsten slik at dere får med alle opplysninger dere trenger. ProDigital Transport kan leveres til de fleste system.

Regskapsbyrå ERP/Systemleverandør Transport Bedrift AS
ProDigital Invoice Ja Ja Ja Ja
ProDigital EHF Ja Ja Ja Ja
ProDigital Transport Ja
ProAccounting Ja
ProScanning Ja Ja Ja
ProController Ja Ja Ja Ja